Het ‘Zonneplan’ van Tommelein

Zonnepanelen

Het ‘Zonneplan’ van Tommelein

Volgens Minister Bart Tommelein (Open Vld) moet iedereen zonnepanelen kunnen leggen. Deze leuze vertaalt zich in lagere tarieven voor iedereen die bij de overheid wilt lenen voor werken die het huis energievriendelijker maken. Tommelein wil de interest op energieleningen halveren, van 2 naar 1 procent. Dat moet de Vlaming verder motiveren om in zonnepanelen te investeren.

Robrecht Bothuyn, Vlaams Parlementslid en de energiespecialist van CD&V wierp de vraag op om deze te verlagen. Deze oproep viel niet in dovemansoren bij Vlaams minister van Energie Bart Tommelein. De rente op energieleningen zou graag laten zakken naar 1 procent en voor de kwetsbaarste doelgroep evident behouden op 0 procent. In het huidig systeem is dit nog 2 procent met een maximum van 10.000€. Hier wil hij een maximum van 50.000 euro, terug te betalen op 10 jaar. Dat moet het mogelijk maken om meer werken simultaan uit te voeren, met laga aflossingen.

Het wegwerken van alle hindernissen die gezinnen ondervinden om over te stappen naar hernieuwbare energie is de doelstelling. Hernieuwbare energie is de toekomst en de omschakeling is noodzakelijk om onze doelstellingen te kunnen halen.

Voor heel wat mensen wordt zo’n lening (die op vijf jaar loopt) dus goedkoper én een pak interessanter dan een energielening bij de bank. Die moet je immers op vier jaar terugbetalen, werpt Kristof De Paepe van ‘Spaargids’ op. Bovendien is het scherpste tarief daar 2,45 procent, ofwel bijna 1,5 procent hoger. Dit zonneplan moet het voor gezinnen, bedrijven en overheid makkelijker maken te investeren in zonnepanelen.

Reviews post
Het ‘Zonneplan’ van Tommelein
Schuiven naar boven