Wereld schakelt volop over naar hernieuwbare energie

Windmolens

Wereld schakelt volop over naar hernieuwbare energie

Terwijl Vlaanderen moeite heeft met biomassacentrales en allerhande taksen, doen groene investeringen wereldwijd het zeer goed. Uitstekend zelfs. Het voorbije jaar werd met 286 miljard dollar een recordbedrag geïnvesteerd in hernieuwbare energie. Samen was dit 5 procent meer dan in 2014 en 8 miljard meer dan in 2011, het vorige recordjaar.

In totaal kwam er ongeveer 147 gigawatt aan hernieuwbare energie bij. Groene energie doet het daarmee stilaan goed en maakt nu 20 procent uit van alle energieconsumptie. Bijna een kwart van alle elektriciteit komt tegenwoordig al uit hernieuwbare bronnen. Dit blijkt uit gegevens van een rapport van REN21, een organisatie die de ontwikkelingen van de hernieuwbare energie op voet volgt. Deze organisatie brengt industrie en overheden van het Verenigd Koninkrijk, Brazilië en India, en internationale organisaties als de Wereldbank en het Internationaal Energieagentschap samen om van elkaar te leren en om verder op succes te bouwen die hernieuwbare energie bespoedigen.

Volgens Christine Lins, algemeen directeur van REN21 is deze sprong voorwaarts opvallend omdat deze tot stand kwam in een jaar dat de prijzen van fossiele brandstoffen historisch laag waren. Bovendien worden de hernieuwbare energiebronnen nog altijd veel minder van overheidswege gesubsidieerd dan fossiele brandstoffen. Voor elke ‘hernieuwbare’ dollar gaat er nog altijd 4 dollar naar olie, gas en steenkool.

Dat de investeringen in groene energie desondanks snel groeien, heeft volgens het rapport verschillende oorzaken. Belangrijk is dat hernieuwbare energie ondertussen qua kosten kan concurreren met fossiele brandstoffen. Overigens is er een groeiend politiek bewustzijn. Een recordaantal landen heeft hernieuwbare energiedoelstellingen in 2016 ingeschreven in het beleid en 146 landen voeren een actief ondersteuningsbeleid.

En de verwachting is dat dit bewustzijn nog zal toenemen, nu de gevolgen van de klimaatverandering zich alsmaar meer laten voelen. Zorgenkinderen blijven de VS, waar als Donald Trump president wordt groene investeringen op een lager pitje dreigen gezet te worden, en de transportsector. Die blijft groeien en de overschakeling naar groene brandstoffen volgt lang niet het tempo van de investeringen in het elektriciteitssector. In 2015 reed slechts 4 procent van alle wagens groen.

Bron: Standaard.be

Reviews post
Wereld schakelt volop over naar hernieuwbare energie
Schuiven naar boven